คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Archive for the ‘บำเพ็ญธรรม’ Category


หากสร้างกุศลในแต่ละวัน มีสามสิ่ง คือ

วาจาเป็นกุศล มองเป็นกุศล ปฏิบัติเป็นกุศล

อีก ๓ ปี ฟ้าจะประทานซึ่งโชคลาภวาสนามาให้

หากก่ออกุศลในแต่ละวัน มีสามสิ่ง คือ

วาจาเป็นอกุศล มองเป็นอกุศล ปฏิบัติเป็นอกุศล

อีก ๓ ปี ฟ้าจะประทานซึ่งภัยมาให้

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง

สิ่งที่ฉันพูดในขณะนี้ไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษ

ที่ฉันพูดนั้นคือหลักธรรมที่สมเหตุสมผล

เหตุใดพุทธะจึงกล่าว “มหาเมตตา มหากรุณา”

เหตุใดปราชญ์ขงจื๊อจึงกล่าว “ตั้งตนให้ดีงาม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ”

“ปฏิบัติ” ก็คือการคิดแทนผู้อื่น

เธอคิดแทนผู้อื่น จิตใจของเธอเรียบสงบ

ทุกวันมีจิตใจที่สำนึกในบุญคุณ ทุกวันของเธอเหมือนอยู่บนสวรรค์

พระโอวาทอริยเจ้า : อริยะเจ้าน้ำใส

มหาบุรุษ

Jun 23, 2011 Author: admin | Filed under: บำเพ็ญธรรม

สูงส่งแต่ไม่เย่อหยิ่ง

ชนะแต่ไม่ลำพอง

ปราดเปรื่องแต่รู้จักลงเวที

เข้มแข็งแต่มีความอดกลั้น

ขงเบ้ง

ใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่น…มาตำหนิตัวเอง

ใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเอง…ให้อภัยผู้อื่น

เจิงจิ้นเสียนเหวิน

แต่มิได้นำพา

Jun 22, 2011 Author: admin | Filed under: บำเพ็ญธรรม

คำพูดที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นั้น เราจะไม่นำพาหรอกหรือ

หากเราสามารถนำไปปฏิบัติ แล้วแก้ไขสิ่งบกพร่องของเรา

นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด !

คำพูดที่เป็นประโยชน์นั้น เราจะไม่นำพาหรอกหรือ

หากเราสามารถนำมาขบคิด แล้วเข้าใจถึงสาระแก่นแท้

นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด !

หากเพียงรับรู้ แต่มิได้นำพา ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ป่วยการ

ขงจื้อ

พูดน้อย กลุ้มน้อย ตัณหาน้อย นอนน้อย

ถ้า 4 อย่างนี้น้อย ก็ใกล้จะเป็นเซียนแล้ว

ซุนซือเหมี่ยว

จงห่วงตัวเองเถิดว่า

ตายแล้วมันจะไปนรกหรือสวรรค์

เราได้สร้างที่พึ่ง (บุญ) อันเเกษม

ไว้ในภพหน้าดีพอแล้วหรือยัง ?

ธรรมรักษา

สมาธิแท้จริง

Jun 20, 2011 Author: admin | Filed under: บำเพ็ญธรรม

เมื่อคำูพูด การกระทำ และพฤติกรรม

รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิญญาณและจิตใจ

นั่นคือการทำสมาธิอย่างแท้จริง

แม่ชีฉือจี้

ขยะสามารถเปลี่ยนเป็นทองได้

ขยะสามารถกลายเป็นทองได้

ความกลัดกลุ้มก็สามารถเปลี่ยนเป็นปัญญาได้เช่นกัน

พระพุทธจี้กง

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular