ไม่มีใครประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

โดยไม่ผ่านการตรากตรำและฝึกฝนอย่างหนัก

ไม่มีใครสามารถลิ้มรสความสุข

โดยไม่ผ่านความเจ็บปวดหรือไม่เคยเหนื่อยยากมาก่อน

ไม่มีเลยจริงๆ !!!

Na Au