มนุษยฺ์ทั้งหลาย เกิดมาคล้ายคลึงกัน

ผิวพรรณสามารถทำให้ผิดแผกแตกต่างกันได้ถึง 10 ขีด

ชาติตระกูลสามารถทำให้ต่างกันได้ถึง 100 ขีด

ความรู้ความสามารถทำให้ต่างกันได้ถึง 1,000 ขีด

แต่คุณธรรม ความดี ความชั่ว สามารถทำให้ต่างกันจนมิอาจประมาณ