แสวงหาความจริง เข้าใจความจริง

รู้จักความจริง มองเห็นตามจริง

ยอมรับความจริง แค่นี้ก็พ้นทุกข์ได้แล้ว

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ