หากเราไม่เร่งสร้างบุญสร้างกุศล

เมื่อจากไปจิตญาณของเราก็จะลำบาก

เพราะว่าเมื่อเราจากไปแล้วเราไม่สามารถเอาอะไรกลับไปได้

นอกจาก…กรรมที่เรามี บุญกุศลที่เราสร้าง

หนันจี๋เหล่าเซียนองค์