คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Archive for the ‘คำปราชญ์’ Category


กิเลส ตัณหา กามราคะ

รูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ

หาใช่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวไม่

แต่ความกำหนัด ยินดี พอใจ

ในสิ่งเหล่านั้นต่างหากเล่าน่าสะพรึงกลัว

ตรัยโลกนาถ

ผู้รู้

Jun 18, 2011 Author: admin | Filed under: คำปราชญ์

มีทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้

ต้องเรียนรู้ตามดูความจริงของกายใจ

ไม่ใช่ดูคนอื่นหรืออารมณ์ภายนอก

แต่เมื่อมีสิ่งกระทบจิตให้รู้ทันความคิด

ตามรู้ดูความเกิดดับของจิตจนไม่เอากับมัน

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ

เปิดใจ

Jun 18, 2011 Author: admin | Filed under: คำปราชญ์

แสวงหาความจริง เข้าใจความจริง

รู้จักความจริง มองเห็นตามจริง

ยอมรับความจริง แค่นี้ก็พ้นทุกข์ได้แล้ว

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ

กระจก

Jun 18, 2011 Author: admin | Filed under: คำปราชญ์

กระจกไม่ติดในภาพที่ปรากฏอยู่ล่วงหน้า

ภาพทั้งหลายที่ไม่ยึดติดแปะอยู่กับกระจก

กระจกสะท้อนภาพตามจริงอย่างชัดเจน

หากใจรับรู้อารมณ์เช่นเดียวกับกระจก

คือรู้แล้วปล่อยละก็จะไม่ทุกข์ ไม่เศร้าหมอง

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ

มนุษย์ที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี

ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้

ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนเป็น

ไม่เห็นในสิ่งที่ตนดู

ไม่รู้ว่าตนต้องการอะไรกันแน่

เขาคือบุคคลที่น่าอดสูที่สุด

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular