การทำให้ร่างกายไม่มีโรคนั้นง่ายนิดเดียว

คือ…โรคเข้าทางปาก

ถ้าสิ่งที่ท่่านทานเข้าไปทุกวันมีแจ่เชื้อโรค ก็ย่อมเกิดโรคขึ้นได้

มนุษย์ยังเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ มากมาย

คิดว่าสัตว์จะป่วยเป็นโรคต่างๆ บ้างไหม

เราทานโรคเข้าไปหรือเปล่า พิจารณาให้ดีๆ

พระโพธิสัตว์อนุศาสน์