ต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ ก็มิสู้ผู้เชี่ยวชาญในงานธรรม

ต่อให้เป็นนักพูดฝีปากคมคาย ก็มิสู้พูดปกโปรดฉุดช่วยคน

ต่อให้เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังก้องปฐพี ก็มิสู้ผู้บำเพ็ญในการสร้างบุญกุศลแท้

ดังนั้น แม้นสามารถเดินในหนทางธรรม นั่นคือ เป็นผู้ที่มีวาสนาแล้ว

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง