คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Archive for the ‘สัจธรรมแห่งชีวิต’ Category


จงจำไว้ว่า อย่าทุกข์กับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเรา

อย่าทุกข์ในสิ่งที่ไม่มี แล้วยังจะไปทุกข์อีก

รัก โลภ โกรธ หลง อารมณ์พวกนี้ จงรู้จักมีให้เป็น แล้วจะไม่ทุกข์มาก

อย่าทุกข์กับการพลักพราก ทุกสิ่งย่อมมีเกิดตับ

มีตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไป บางครั้งจึงต้องทำใจให้ได้

คือ จิตใจของเราจงรู้คิดในทางที่ดี แม้จะเจอความทุกข์ยากลำบาก

ใจที่ดีนั่นแหละจะเป็นตัวฝ่าฟันหาทางออกให้กับตัวเราเอง

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : หนึ่งในแปดเซียนหลันไฉ่เหอ

ปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ไม่นานมันก็ผ่านไป

ความคิดไม่ว่าจะมากหรือน้อย เดี๋ยวมันก็ดับไป

ชีวิตไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือเล็ก เดี๋ยวก็ตายไป

จิตใจไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไป

ทุกอย่าง มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อสลาย แล้วก็ดับไป

สุดยอดวาจาศักดิ์สิทธิ์ : หลวงปู่โลกนาถ

 

ขยันและประหยัด ยืนหยัดอดทน

ทำตนเชื่อถือได้ อ่อนน้อมถ่อมตน

รู้จักประมาณตน รู้ผิดและรู้ชอบ

ตั้งปณิธาน เข้าใจจิตใจผู้อื่น

ไม่โลภรู้สันโดษ เด็ดเดี่ยวมั่นคง

เป็นคนใจกว้าง กล้าได้กล้าเสีย

วาทะปราชญ์ : กว๋อฉาง

ไม่เข้าใจผู้อื่น ไม่ประมาณตน ไม่เดียงสาต่อการ

มิสำนึกผิดชอบ โลภโมโทสัน เย่อหยิ่งยโส

โป้ปดมดเท็จ คบค้าเสเพล เกียจคร้านต่องาน

ก่อหนี้ล้นพ้น ขี้เหล้าเมายา หูเบาเฉาปัญญา

ทำตัวหัวไม้ ไร้สัจธรรม ใจคอคับแคบ

คบคนไม่เลือก คิดคดล่อลวง สุรุ่ยสุร่าย

ไร้อุดมการณ์ หลงการพนัน หุนหันพลันแล่น

จิตใจโลเล อิจฉาริษยา นอกรีตดื้อรั้น

วาทะปราชญ์ : กว๋อฉาง

อดทนคือความสูงส่ง

สามัคคีคือความล้ำค่า

ทั่วหล้าปรองดอง สงบสุข

ทุกครัวเรือนจึงจะบังเกิดพุทธะ

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง

ธรรมะคือทั้งหมดของชีวิต

ชีวิตขออุทิศให้กับธรรม

แม้ต้องสลายเป็นผุยผง

จะดำรงในธรรมมิผันแปร

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ

อย่าทำความชั่ว เพราะคิดว่าผิดนิดเดียว

อย่าละเว้นความดี เพราะคิดว่าได้บุญกุศลแค่น้อยนิด

เผยสงจือ

มีชีวิตอย่างไร้คุณธรรม

มิสู้ตายอย่างมีคุณธรรม

ได้มาด้วยความคดโกง

มิสู้ยอมเสียอย่างซื่อตรง

หวังติ้งเป่า

การปฏิบัติธรรมเปรียบเสมือนการต่อสู้กับความวิตกกังวล

การพูดธรรมะเปรียบเสมือนกับการให้แสงสว่างสืบทอดไปสู่อนาคต

ปัญญาเปรียบเสมือนกับการสร้างสะพานข้ามพ้นโลกถึงฝั่งนิพพาน

โพธิสัตว์เปรียบเสมือนมารดาแห่งเมตตากรุณาของเวไนยสัตว์

Master Hsing Yun

ความร่ำรวยที่แท้จริง คือความปิติยินดี

มิใช่การมีทรัพย์สมบัติ

ความยากจนที่แท้จริง คือการไม่รู้เท่าทัน

มิใช่ไร้ซึ่งเงินทอง

Master Hsing Yun

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular