มีชีวิตอย่างไร้คุณธรรม

มิสู้ตายอย่างมีคุณธรรม

ได้มาด้วยความคดโกง

มิสู้ยอมเสียอย่างซื่อตรง

หวังติ้งเป่า