ประโยชน์อนันต์ของการอ่านหนังสือ

อันที่จริงการอ่านหนังสือมิใช่เพียงการพัฒนาตนเองเท่านั้น

ยังสามารถทำให้หูตากว้างขวาง จิตเปิดกว้างและบังเกิดปิติสุข

อีกทั้งสามารถขัดเกลานิสัย กระตุ้นให้เกิดปัญญา

ธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน