ตัวสกปรกก็คิดจะอาบน้ำ

เท้าสกปรกก็คิดจะล้างเท้า

แต่ใจสกปรก กลับไม่คิดที่จะชำระใจ

หยางว่านหลี่