แม้ว่าเราทุกๆ คนจะมีความฉลาดและไม่ฉลาดต่างกัน

แต่ปัญญา หาใช่ความฉลาดและโง่

ความมีปัญญานั้นอยู่ที่ไหน ?

ความมีปัญญาเริ่มด้วยการรู้จักมีสติ

ถ้าหากว่าศิษย์ทำผิดแล้ว รู้ตัวว่าผิด เรียกว่า “มีสติ”

และครั้งต่อไปยั้งมือไว้ทันที ก็เรียกว่า “เป็นผู้มีปัญญา”

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง