คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Archive for the ‘พุทธจิต’ Category


ผู้มีบุญอุบัติขึ้นบนโลก ทุกยุคทุกสมัย

ไม่ว่าอุบัติขึ้นมา ณ ที่ใด ศาสนาใดก็ตาม

คำสอนของท่านเป็นหนึ่งเดียวและอย่างเดียวกันเสมอ

คือ เพื่อรู้จักพระเจ้า และเพื่อทำให้วิญญาณหลุดพ้น

ท่านตุลสีทาส

งมงาย

Jun 20, 2011 Author: admin | Filed under: พุทธจิต

หากยังมีความเชื่องมงายอยู่ละก็ สู้ไม่นับถือศาสนาเสียเลยจะดีกว่า

การเรียนรู้ธรรมะนั้นจะต้องแปรเปลี่ยนความงมงายเป็นปัญญา

ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงของสรรพสัตว์

กลับคืนสู่จิตใจอันใสสะอาดบริสุทธิ์แห่งพุทธะ

แม่ชีฉือจี้

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular