คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Archive for the ‘ปัญญารู้แจ้ง’ Category


แม้ว่าเราทุกๆ คนจะมีความฉลาดและไม่ฉลาดต่างกัน

แต่ปัญญา หาใช่ความฉลาดและโง่

ความมีปัญญานั้นอยู่ที่ไหน ?

ความมีปัญญาเริ่มด้วยการรู้จักมีสติ

ถ้าหากว่าศิษย์ทำผิดแล้ว รู้ตัวว่าผิด เรียกว่า “มีสติ”

และครั้งต่อไปยั้งมือไว้ทันที ก็เรียกว่า “เป็นผู้มีปัญญา”

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง

มีน้อยคนนักเมื่อตกอยู่ในภาวะอับจน

แล้วยังรู้สึกสำนึกในบุญคุณ

คนที่กตัญญูรู้คุณคนและรู้จักการให้นั้น

จะไม่มีวันอับจน

วาทะธรรม : แม่ชีฉือจี้

มนุษย์โชคดีที่มีปัญญา

แต่ถ้ามีปัญญาแล้วใช้ไม่เป็น

จะมีประโยชน์อะไรหรือ ?

องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

ระดับปัญญาของคนเป็นตัวชี้อนาคต

ทุกคนล้วนก้าวเดินไปตามเส้นทางที่ปัญญาของตนจะคิดได้

ไม่มีใครฝ่าฝืนความจริงข้อนี้ ดังนั้น หากคุณบอกใครว่า

“คุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้”

แต่เมื่อเขาไม่มีความรู้สึกตอบรับ หรือไม่เชื่อมั่นเท่าที่ควร

นั่นก็เพราะ ระดับปัญญาในการเข้าถึงตัวตนที่แท้จรองของเขามีไม่มากพอ

เขาก็ไม่มีวันไปถึงเป้าหมาย

Na Au

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular