มนุษย์โชคดีที่มีปัญญา

แต่ถ้ามีปัญญาแล้วใช้ไม่เป็น

จะมีประโยชน์อะไรหรือ ?

องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า