ไม่ตายคราวนี้ ก็ตายคราวหน้า

อย่าโศกเศร้า เสียทีที่ศึกษาปฏิบัติมา

ร้องไห้เศร้าโศก ก็ร้องไห้เศร้าโศกสังขารที่เกิดแก่เจ็บตายนั้นเอง

ที่ไม่ร้องไห้เศร้าโศกนั้น มิใช่จะเป็นคนใจไม้ไส้ระกำอะไร

ปัจฉิมโอวาทของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ญาณวรมหาเถระ วัดเทพศิรินทราวาส