หลังเรือแล่นผ่านจะไร้ร่องรอย

เมื่อนกบินผ่านจะไม่เหลือเงา

แพ้ ชนะ ได้ เสีย ก็ไม่สะทกสะท้าน

ผู้ที่มีปัญญาย่อมหลุดพ้นและอิสระอย่างแท้จริง