คนที่อายุมาก สำเร็จธรรมก็มีมากมาย

แต่ถ้าอายุมากแล้วนั่งอยู่เฉย ๆ ก็ไม่มีประโยชน์

รอกุศลจากลูกหลาน ศิษย์รอทำไม ทำเองดีกว่า

ตอนนี้ศิษย์บอกว่าเดินไม่ไหว

ต่อไปแม้ร่างกายจะใช้เดินก็ยังไม่มี

เดินไม่ค่อยไหวดีกว่าไม่ได้เดิน

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง