การที่เราทำบาป ต้องเอากุศลล้างจึงจะหมดสิ้น

ฉะนั้น บางครั้งเราทำความดี จึงยังไม่ได้ดี เพราะทำความชั่วไว้มาก

เราเป็นคนดีทำไมไม่ได้รับผลดี

ต้องดูว่าสิ่งที่ดีของเรานั้น ยังมั่นคงแม้สถานการณ์จะเลวร้าย

เมื่อเจอสิ่งเลวร้าย ทุกคนมักพ่ายแพ้ที่จะทำความดี

แต่ถ้าเลวร้ายแล้วท่านยังเป็นคนดีได้นั้น เป็นสิ่งที่ประเสริฐ

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง