คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Archive for the ‘ขัดเกลาจิตใจ’ Category


ไม่ตายคราวนี้ ก็ตายคราวหน้า

อย่าโศกเศร้า เสียทีที่ศึกษาปฏิบัติมา

ร้องไห้เศร้าโศก ก็ร้องไห้เศร้าโศกสังขารที่เกิดแก่เจ็บตายนั้นเอง

ที่ไม่ร้องไห้เศร้าโศกนั้น มิใช่จะเป็นคนใจไม้ไส้ระกำอะไร

ปัจฉิมโอวาทของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ญาณวรมหาเถระ วัดเทพศิรินทราวาส

ในขณะที่เป็นมนุษย์

ให้เจ้าทำจิตของเจ้าให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นตลอดเวลา

เมื่อจิตของเจ้าบริสุทธิ์มากพอ

พอถึงเวลาที่เจ้าตาย

จิตที่บริสุทธิ์ของเจ้า ก็จะนำเจ้ากลับไปสู่นิพพานได้เอง

องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ชำระจิตใจ

Jun 21, 2011 Author: admin | Filed under: ขัดเกลาจิตใจ

ตัวสกปรกก็คิดจะอาบน้ำ

เท้าสกปรกก็คิดจะล้างเท้า

แต่ใจสกปรก กลับไม่คิดที่จะชำระใจ

หยางว่านหลี่

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular