คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Archive for the ‘ปฏิบัติธรรม’ Category


ไม่หลงเหลืออะไรในชีวิต

ใครจะคิดไยดีคนอย่างฉัน

ไร้คุณค่าไร้ราคาสารพัน

มนุษย์ทุกวัน (นี้) ต้องการผลตอบแทน

ต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ ก็มิสู้ผู้เชี่ยวชาญในงานธรรม

ต่อให้เป็นนักพูดฝีปากคมคาย ก็มิสู้พูดปกโปรดฉุดช่วยคน

ต่อให้เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังก้องปฐพี ก็มิสู้ผู้บำเพ็ญในการสร้างบุญกุศลแท้

ดังนั้น แม้นสามารถเดินในหนทางธรรม นั่นคือ เป็นผู้ที่มีวาสนาแล้ว

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง

คนที่อายุมาก สำเร็จธรรมก็มีมากมาย

แต่ถ้าอายุมากแล้วนั่งอยู่เฉย ๆ ก็ไม่มีประโยชน์

รอกุศลจากลูกหลาน ศิษย์รอทำไม ทำเองดีกว่า

ตอนนี้ศิษย์บอกว่าเดินไม่ไหว

ต่อไปแม้ร่างกายจะใช้เดินก็ยังไม่มี

เดินไม่ค่อยไหวดีกว่าไม่ได้เดิน

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง

หากสร้างกุศลในแต่ละวัน มีสามสิ่ง คือ

วาจาเป็นกุศล มองเป็นกุศล ปฏิบัติเป็นกุศล

อีก ๓ ปี ฟ้าจะประทานซึ่งโชคลาภวาสนามาให้

หากก่ออกุศลในแต่ละวัน มีสามสิ่ง คือ

วาจาเป็นอกุศล มองเป็นอกุศล ปฏิบัติเป็นอกุศล

อีก ๓ ปี ฟ้าจะประทานซึ่งภัยมาให้

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : พระพุทธจี้กง

การเรียนรู้ธรรมง่าย การเข้าถึงธรรมนั้นยาก

การเข้าถึงธรรมง่าย การรักษาอยู่ในธรรมนั้นยาก

การรักษาอยู่ในธรรมง่าย การรู้แจ้งในธรรมนั้นยาก

การรู้แจ้งในธรรมง่าย การปฏิบัติธรรมนั้นยากกว่า

คณาจารย์ซิงหวิน

Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular