คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

Archive for the ‘กรรม’ Category


ยอมรับกรรม

Jun 27, 2011 Author: admin | Filed under: กรรม

คนต้องยอมรับกรรมที่ตนทำไว้ในชาตินี้

เมื่อตนจากโลกนี้ไปแล้ว ร่างกายก็ไม่ได้ติดตามวิญญาณไปด้วย

ทั้งชนชั้นวรรณะก็ไม่ได้ติดตามไปด้วย

กรรมดีและชั่วเท่านั้นจะติดตามวิญญาณไป

คัมภีร์อาทิครันถ์

กรรมคืออะไร ?

Jun 26, 2011 Author: admin | Filed under: กรรม

กรรม คือการบ้านที่ยังทำไม่เสร็จ

กรรม คือหนี้กรรมที่ยังชดใช้ไม่หมด

การบ้านจะต้องเอาอะไรเขียน ?

ปากกา…ดินสอ…เขียน

แล้วอะไรคือ ปากกา ดินสอ

ความคิดก็คือ ปากกา ดินสอ

กรรม ก็คือการบ้าน คือ หนี้ที่เรายัังชดใช้เขาไม่หมด !

พระพุทธจี้กง

 


Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular