กรรม คือการบ้านที่ยังทำไม่เสร็จ

กรรม คือหนี้กรรมที่ยังชดใช้ไม่หมด

การบ้านจะต้องเอาอะไรเขียน ?

ปากกา…ดินสอ…เขียน

แล้วอะไรคือ ปากกา ดินสอ

ความคิดก็คือ ปากกา ดินสอ

กรรม ก็คือการบ้าน คือ หนี้ที่เรายัังชดใช้เขาไม่หมด !

พระพุทธจี้กง