คำพูดสั้นๆ อันทรงพลังที่จะสร้างขวัญกำลังใจ เติมพลังให้กับจิตใจ เพื่อชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

จุดเด่นของอนุตตรธรรม

พระพุทธจี้กง

อนุตตรธรรม… ฉุดช่วยจิตญาณ

อนุตตรธรรม…บอกให้รู้ว่าเราก็คือ”พุทธะ”

อนุตตรธรรม…ส่งเสริมคุณธรรมแห่ง”กตัญญู”

อนุตตรธรรม…ประกาศสัจธรรมเพื่อปัญญาญาณ

อนุตตรธรรม…ให้ความสำคัญด้านจริยามารยาท

อนุตตรธรรม…ให้ความสำคัญด้านการสร้างบุญครบทั้ง 3 ทาน

3 ทานคือ ทรัพย์เป็นทาน, แรงกายเป็นทาน, วิทยาทาน

 

 


Tags


เพื่อนบ้าน


Most Popular