จงจำไว้ว่า อย่าทุกข์กับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเรา

อย่าทุกข์ในสิ่งที่ไม่มี แล้วยังจะไปทุกข์อีก

รัก โลภ โกรธ หลง อารมณ์พวกนี้ จงรู้จักมีให้เป็น แล้วจะไม่ทุกข์มาก

อย่าทุกข์กับการพลักพราก ทุกสิ่งย่อมมีเกิดตับ

มีตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไป บางครั้งจึงต้องทำใจให้ได้

คือ จิตใจของเราจงรู้คิดในทางที่ดี แม้จะเจอความทุกข์ยากลำบาก

ใจที่ดีนั่นแหละจะเป็นตัวฝ่าฟันหาทางออกให้กับตัวเราเอง

พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : หนึ่งในแปดเซียนหลันไฉ่เหอ