ระดับปัญญาของคนเป็นตัวชี้อนาคต

ทุกคนล้วนก้าวเดินไปตามเส้นทางที่ปัญญาของตนจะคิดได้

ไม่มีใครฝ่าฝืนความจริงข้อนี้ ดังนั้น หากคุณบอกใครว่า

“คุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้”

แต่เมื่อเขาไม่มีความรู้สึกตอบรับ หรือไม่เชื่อมั่นเท่าที่ควร

นั่นก็เพราะ ระดับปัญญาในการเข้าถึงตัวตนที่แท้จรองของเขามีไม่มากพอ

เขาก็ไม่มีวันไปถึงเป้าหมาย

Na Au