สิ่งที่แข็งย่อมแพ้สิ่งที่อ่อน ใช่หรือไม่ ?

ทำไมถึงตอบว่าใช่ เพราะแข็งก็หักง่าย ใช่ไหม ?

แต่ความอ่อนนั้นจะโอนอ่อนไปตามสภาวะ

มันจะอยู่ได้ยั่งยืนนานกว่าสิ่งที่แข็ง !

หันต้าเซียน