การทานเจนั้นสำคัญ สำคัญอย่างไร ?

สำคัญต่อตัวเอง สำคัญต่อสุขภาพของตัวเราเอง

สำคัญต่อชะตาชีวิตของตัวเอง

วันนี้เราบอกว่า้รารักตัวเราเอง เมธีทุกท่านบอกว่ารักตัวเอง

แล้วเมธีทุกท่านรักชีวิตของผู้อื่นด้วยหรือเปล่า

หลี่ต้าเซียน