วิญญาณไม่ได้ต้องการเงิน

ต้องการเพียงแค่บุญกุศล

วิญญาณได้รับแค่บุญกุศล

ไม่สามารถใช้เงินนี้ไปทำสิ่งใดได้

เทพนาจา