ไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงของชีวิต

ล้วนเป็นประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง