สัจธรรม คือแหล่งหลบภัยจากพายุแห่งความโง่เขลา

ความอ่อนโยน จะดับเปลวไฟแห่งความเกลียดชัง

การรู้จักให้ จะขจัดกระแสเชี่ยวกรากแห่งความโลภ

การรู้จักถ่อมตน จะทำให้ภูเขาแห่งความยโสราบเรียบ

Master Hsing Yun