กฎของกรรมครอบคลุมอยู่ทั่วไปในโลกนี้

อะไรก็ตามที่เขาทำลงไป

เขาจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอน

ท่านตุลสีทาส