จงห่วงตัวเองเถิดว่า

ตายแล้วมันจะไปนรกหรือสวรรค์

เราได้สร้างที่พึ่ง (บุญ) อันเเกษม

ไว้ในภพหน้าดีพอแล้วหรือยัง ?

ธรรมรักษา