พูดน้อย กลุ้มน้อย ตัณหาน้อย นอนน้อย

ถ้า 4 อย่างนี้น้อย ก็ใกล้จะเป็นเซียนแล้ว

ซุนซือเหมี่ยว