นานเท่านานที่วิญญาณยังไม่กลับไปสู่บ้านเดิม

เราไม่สามารถจะหลุดพ้นจากเรือนจำของร่างกาย

หรือไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้

ราธาสวามี สัตสังบียาส