ผู้ปกครองก็หลอกลวง  ผู้อยู่ใต้ปกครองก็หลอกลวง

นอกจากนี้ โลกทั้งมวลก็หลอกลวง

พระราชวังก็หลอกลวง  หอคอยก็หลอกลวง

คนทั้งหลายผู้อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดก็หลอกลวง

ทรัพย์สินก็หลอกลวง  เงินทองก็หลอกลวง

และสิ่งที่พวกเขาประดับตกแต่งกาย บ้านเรือน สถานที่ต่างๆ ก็หลอกลวง

ร่างกายนี้ก็หลอกลวง  เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวมใส่ก็หลอกลวงตัวเอง

รูปแบบต่างๆ มากมายหลายชนิดก็หลอกลวง

สามีก็หลอกลวง  ภรรยาก็หลอกลวง

ทั้งสองที่ลวงกันและกัน ก็ถูกเผาลงเป็น เถ้าถ่าน

ความลวง ความหลงรักกัน ด้วยความหลอกลวง

และพวกเขาทั้งหมด ลืมพระเป็นเจ้าผู้สร้างพวกเขาขึ้นมา

ซึ่งเขาควรจะรักพระองค์ และเขาควรทำพระองค์ให้เป็นมิตรของพวกเขา

เมื่อโลกทั้งมวลหมุนเวียนเปลี่ยนไป ไม่มีวันกลับคืนมาได้

คัมภีร์อาทิครันถ์