ศิษย์เอ๋ย เวลาที่จา่กไป

ลูกเรา ภรรยาเรา คู่ครองเรา รถเรา ทรัพย์สินเงินทองเรา

เอาไปได้ไหม ?

สิ่งที่พาไปได้คืออะไร ตลอดชีวิตที่เราได้สร้าง

“บุญ” กับ “บาป” นั่นแหละที่เอาไปได้

บาปบุญบวกลบคุณหารเสร็จสรรพ

ส่วนที่เหลือจะกำหนดที่ไปและชะตาชีวิตของเจ้า

พระพุทธจี้กง