ใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่น…มาตำหนิตัวเอง

ใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเอง…ให้อภัยผู้อื่น

เจิงจิ้นเสียนเหวิน