สูงส่งแต่ไม่เย่อหยิ่ง

ชนะแต่ไม่ลำพอง

ปราดเปรื่องแต่รู้จักลงเวที

เข้มแข็งแต่มีความอดกลั้น

ขงเบ้ง