ก่อนที่จะเอาชนะคนอื่น…จักต้องเอาชนะตัวเองให้ได้เสียก่อน

ก่อนที่จะว่าคนอื่น…ควรพิจารณาดูตัวเองเสียก่อน

แทนที่จะรู้จักคนอื่น ควรจะรู้จักตัวเองเสียก่อน

หลี่ปุ๊เหว่ย