ไม่มีผู้ใดจะเอาชนชั้น หรือลัมธิ

หรือยศฐาบรรดาศักดิ์ไปกล่าวอ้างกับยมฑูตได้เลย

ผู้ใดใคร่ครวญคิดพิจารณาถึงพระเป็นเจ้า

ผู้นั้นจะกลับเป็นคนของพระเป็นเจ้า

ท่านกบิร