เมื่อคนได้รับความสำเร็จในชีวิตทางโลก

ความสำเร็จดังกล่าวนั้นจะเป็นยาพิษติดอยู่ทุกขุมขน

คอยซึมซาบลงไปในสายเลือด ย่อมเป็นพิษเป็นภัยแก่เขา

เพราะความลืมตัวและหยิ่งผยองมากขึ้น

ท่านตุลสี