เพราะมีชื่อเสียง จึงมีเสียชื่อ เสียเสียง

เพราะมีหน้าตา จึงมีเสียหน้า เสียตา

เพราะมีเป้า จึงถูกยิง

ไม่มีเป้า ไม่ถูกยิง

พุดตานกถา