เมตตาเป็นของอ่อนโยน แต่สร้างให้คนเข้มแข็ง

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยให้ขึ้นสู่ที่สูง

ระเบียบวินัย ช่วยให้เปิดกว้างและอิสระ

การสละ เป็นเครื่องเกื้อหนุนความมั่งมี

ที่จุดต่ำสุดจะมีทางขึ้น ที่จุดสูงสุดจะมีทางลง

พุดตานกถา