บาปกรรม…ไม่มีอะไรเกินไปกว่าการทำตามกิเลสในใจ

เคราะห์กรรม…ไม่มีอะไรเกินไปกว่าการพูดนินทาว่าร้าย

พระพุทธจี้กง