คิดบำเพ็ญตั้งแต่ววินาทีนี้ เวลาเหลือเพียงอีกน้อยนิด

ช่วงเวลาเพียงแค่ 40, 50 ปีนั้นเราลองคิดดูว่า

เราได้สร้างบาปกรรมมาเท่าไหร่แล้ว

วันนี้ วินาทีนี้ นับจากนี้ไปเร่งสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเอง

หนันจี๋เหล่าเซียนอง