กระจกไม่ติดในภาพที่ปรากฏอยู่ล่วงหน้า

ภาพทั้งหลายที่ไม่ยึดติดแปะอยู่กับกระจก

กระจกสะท้อนภาพตามจริงอย่างชัดเจน

หากใจรับรู้อารมณ์เช่นเดียวกับกระจก

คือรู้แล้วปล่อยละก็จะไม่ทุกข์ ไม่เศร้าหมอง

หลวงปู่ตรัยโลกนาถ