คนบางคนที่ไม่รู้จักถ่อมตน

เพราะยังหลงไหลได้ปลื้ม

กับความสำเร็จในอดีต

แม่ชีฉือจี้