ขยะสามารถเปลี่ยนเป็นทองได้

ขยะสามารถกลายเป็นทองได้

ความกลัดกลุ้มก็สามารถเปลี่ยนเป็นปัญญาได้เช่นกัน

พระพุทธจี้กง